Commit 4d60ffe1 authored by Robin Krom's avatar Robin Krom Committed by GitHub
Browse files

Merge pull request #70 from greenshot/master

Update master to latest, first 1.2.9
parents 2e18ebc4 73652b5b
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<language description="Українська" ietf="uk-UA" version="1.0.0" languagegroup="5">
<resources>
<resource name="startup">Запускати {#ExeName} під час запуску Windows</resource>
......@@ -9,6 +9,6 @@
<resource name="ocr">Плагін OCR (потребує Microsoft Office Document Imaging (MODI))</resource>
<resource name="imgur">Плагін Imgur (див.: http://imgur.com)</resource>
<resource name="language">Додаткові мови</resource>
<resource name="optimize">Оптимізація продуктивності, це може забрати час.</resource>
<resource name="optimize">Оптимізація продуктивності, це може зайняти певний час.</resource>
</resources>
</language>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<language description="Українська" ietf="uk-UA" version="1.0.4" languagegroup="5">
<resources>
<resource name="about_bugs">Про помилки повідомляйте на</resource>
<resource name="about_donations">Якщо Вам подобається Greenshot, то можете підтримати нас:</resource>
<resource name="about_host">Greenshot is розташовується на GitHub</resource>
<resource name="about_icons">Набір іконок Fugue від Yusuke Kamiyamane (ліцензія Creative Commons Attribution 3.0)</resource>
<resource name="about_donations">Якщо Вам подобається Greenshot, можете підтримати нас:</resource>
<resource name="about_host">Greenshot розташовується на GitHub</resource>
<resource name="about_icons">Набір піктограм Fugue від Yusuke Kamiyamane (ліцензія Creative Commons Attribution 3.0)</resource>
<resource name="about_license">Авторство © 2007-2016 Thomas Braun, Jens Klingen, Robin Krom
Greenshot постачається АБСОЛЮТНО БЕЗ ҐАРАНТІЇ. Це вільне програмне забезпечення, Ви можете розповсюджувати його за певних умов.
Greenshot постачається АБСОЛЮТНО БЕЗ ГАРАНТІЇ. Це вільне програмне забезпечення, Ви можете розповсюджувати його за певних умов.
Подробиці Загальної Публічної Ліцензії GNU:</resource>
<resource name="about_title">Про Greenshot</resource>
<resource name="application_title">Greenshot – революційна утиліта для отримання знімків екрану</resource>
......@@ -37,12 +37,12 @@ Greenshot постачається АБСОЛЮТНО БЕЗ ҐАРАНТІЇ.
<resource name="colorpicker_red">Червоний</resource>
<resource name="colorpicker_title">Вибір кольору</resource>
<resource name="colorpicker_transparent">Прозорий</resource>
<resource name="com_rejected">Призначення {0} відхилило доступ Greenshot, можливо через відкрите діалогове вікно. Зайкрийте діалогове вікно та спробуйте знову.</resource>
<resource name="com_rejected">Призначення {0} відхилило доступ Greenshot, можливо через відкрите діалогове вікно. Закрийте діалогове вікно та спробуйте знову.</resource>
<resource name="com_rejected_title">Доступ Greenshot відхилено</resource>
<resource name="config_unauthorizedaccess_write">Неможливо зберегти файл налаштувань Greenshot. Будь ласка, перевірте доступ до „{0}“.</resource>
<resource name="contextmenu_about">Про Greenshot</resource>
<resource name="contextmenu_capturearea">Захоплення області</resource>
<resource name="contextmenu_captureclipboard">Відкрити зображення з буферу обміну</resource>
<resource name="contextmenu_capturearea">Захопити область</resource>
<resource name="contextmenu_captureclipboard">Відкрити зображення з буфера обміну</resource>
<resource name="contextmenu_capturefullscreen">Захопити весь екран</resource>
<resource name="contextmenu_capturefullscreen_all">все</resource>
<resource name="contextmenu_capturefullscreen_bottom">знизу</resource>
......@@ -51,8 +51,8 @@ Greenshot постачається АБСОЛЮТНО БЕЗ ҐАРАНТІЇ.
<resource name="contextmenu_capturefullscreen_top">згори</resource>
<resource name="contextmenu_captureie">Захопити Internet Explorer</resource>
<resource name="contextmenu_captureiefromlist">Захопити Internet Explorer зі списку</resource>
<resource name="contextmenu_capturelastregion">Захоплення останньої області</resource>
<resource name="contextmenu_capturewindow">Захоплення вікна</resource>
<resource name="contextmenu_capturelastregion">Захопити останню область</resource>
<resource name="contextmenu_capturewindow">Захопити вікно</resource>
<resource name="contextmenu_capturewindowfromlist">Захопити вікно зі списку</resource>
<resource name="contextmenu_donate">Підтримати Greenshot</resource>
<resource name="contextmenu_exit">Вихід</resource>
......@@ -61,7 +61,7 @@ Greenshot постачається АБСОЛЮТНО БЕЗ ҐАРАНТІЇ.
<resource name="contextmenu_openrecentcapture">Відкрити місце збереження останнього знімку</resource>
<resource name="contextmenu_quicksettings">Швидкі параметри</resource>
<resource name="contextmenu_settings">Параметри...</resource>
<resource name="destination_exportfailed">Помилка експорту {0}. Будь ласка, спробуйте ще.</resource>
<resource name="destination_exportfailed">Помилка експорту до {0}. Спробуйте знову.</resource>
<resource name="editor_align_bottom">Знизу</resource>
<resource name="editor_align_center">По центру</resource>
<resource name="editor_align_horizontal">Горизонтальне вирівнювання</resource>
......@@ -130,11 +130,11 @@ Greenshot постачається АБСОЛЮТНО БЕЗ ҐАРАНТІЇ.
<resource name="editor_obfuscate_mode">Режим затемнення</resource>
<resource name="editor_obfuscate_pixelize">Пікселізація</resource>
<resource name="editor_object">Об’єкт</resource>
<resource name="editor_opendirinexplorer">Відкрити катлог у Провіднику Windows</resource>
<resource name="editor_opendirinexplorer">Відкрити каталог у Провіднику Windows</resource>
<resource name="editor_pastefromclipboard">Вставити</resource>
<resource name="editor_pixel_size">Розмір піксела</resource>
<resource name="editor_preview_quality">Якість попереднього перегляду</resource>
<resource name="editor_print">Роздрукувати</resource>
<resource name="editor_pixel_size">Розмір пікселя</resource>
<resource name="editor_preview_quality">Якість перегляду</resource>
<resource name="editor_print">Друк</resource>
<resource name="editor_redo">Повторити {0}</resource>
<resource name="editor_resetsize">Скинути розмір</resource>
<resource name="editor_resize_percent">відсотків</resource>
......@@ -144,7 +144,7 @@ Greenshot постачається АБСОЛЮТНО БЕЗ ҐАРАНТІЇ.
<resource name="editor_save">Зберегти</resource>
<resource name="editor_save_objects">Зберегти об’єкти в файл</resource>
<resource name="editor_saveas">Зберегти як...</resource>
<resource name="editor_selectall">Виділити все</resource>
<resource name="editor_selectall">Вибрати все</resource>
<resource name="editor_senttoprinter">Завдання друку надіслано на „{0}“.</resource>
<resource name="editor_shadow">Тінь</resource>
<resource name="editor_storedtoclipboard">Зображення надіслано в буфер обміну.</resource>
......@@ -164,6 +164,7 @@ Greenshot постачається АБСОЛЮТНО БЕЗ ҐАРАНТІЇ.
<resource name="error_openfile">Неможливо відкрити файл „{0}“.</resource>
<resource name="error_openlink">Неможливо відкрити посилання „{0}“.</resource>
<resource name="error_save">Неможливо зберегти знімок. Будь ласка, знайдіть відповідне місце.</resource>
<resource name="error_save_invalid_chars">Згенерована назва файла чи теки неприпустима. Будь ласка, виправте шаблон назви файла та спробуйте ще.</resource>
<resource name="expertsettings">Експертні</resource>
<resource name="expertsettings_autoreducecolors">Створити 8-бітне зображення, якщо більш ніж 8-бітне має менше 256 кольорів</resource>
<resource name="expertsettings_checkunstableupdates">Перевірити наявність нестабільних оновлень</resource>
......@@ -238,7 +239,8 @@ ${hostname} назва комп’ютера
Ви також можете примусити Greenshot створювати динамічні каталоги, просто використовуючи символ похилої риски (\) як роздільник між теками та назвою файла.
Наприклад, шаблон ${YYYY}-${MM}-${DD}\${hh}-${mm}-${ss}
створюватиме у стандартній теці теку для поточного дня (наприклад, 2012-01-27), в якій будуть знімки з назвою файла, що базуватиметься на поточному часі (наприклад, 11_58_32) (плюс зазначене у параметрах розширення).</resource>
створюватиме у стандартній теці теку для поточного дня (наприклад, 2012-01-27), в якій будуть знімки з назвою файла, що базуватиметься на поточному
часі (наприклад, 11_58_32) (плюс зазначене у параметрах розширення).</resource>
<resource name="settings_network">Мережа та оновлення</resource>
<resource name="settings_output">Виведення</resource>
<resource name="settings_playsound">Відтворити звук камери</resource>
......@@ -273,9 +275,9 @@ ${hostname} назва комп’ютера
<resource name="update_found">Доступна новіша версія Greenshot! Чи хочете Ви завантажити Greenshot {0}?</resource>
<resource name="wait_ie_capture">Будь ласка, зачекайте поки захоплюється сторінка в Internet Explorer...</resource>
<resource name="warning">Попередження</resource>
<resource name="warning_hotkeys">Неможливо зареєструвати гарячі клавіші „{0}“. Можливо, вони вже використовуються іншою програмою! Ви можете змінити гарячі клавіші або вимкнути/змінити програму, що використовує такі ж комбінації клавіш.
<resource name="warning_hotkeys">Неможливо зареєструвати гарячі клавіші „{0}“. Можливо, вони вже використовуються іншою програмою {1}! Ви можете змінити гарячі клавіші або вимкнути/змінити програму, що використовує такі ж комбінації клавіш.
Всі функції Greenshot досі працюють безпосередньо з контекстного меню іконки у лотку без застосування гарячих клавіш.</resource>
Всі функції Greenshot досі працюють безпосередньо з контекстного меню піктограми в системні панелі без застосування гарячих клавіш.</resource>
<resource name="WindowCaptureMode.Aero">Використовувати користувацький колір</resource>
<resource name="WindowCaptureMode.AeroTransparent">Зберігати прозорість</resource>
<resource name="WindowCaptureMode.Auto">Автоматично</resource>
......@@ -307,7 +309,7 @@ ${hostname} назва комп’ютера
<resource name="editor_resize_aspectratio">Зберігати пропорції</resource>
<resource name="editor_resize_width">Ширина</resource>
<resource name="editor_resize_height">Висота</resource>
<resource name="settings_iconsize">Розмір іконки</resource>
<resource name="settings_iconsize">Розмір піктограми</resource>
</resources>
</language>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<language description="Українська" ietf="uk-UA" version="1.0.0" languagegroup="5">
<resources>
<resource name="home_downloads">Завантаження</resource>
......@@ -12,8 +12,8 @@
<resource name="home_whatis_create">Швидке створення знімків вибраної області, вікна або всього екрану; Ви навіть можете захоплювати всю (з прокручуванням) Інтернет-сторінку в Internet Explorer.</resource>
<resource name="home_whatis_edit">Легке коментування, підсвічування або виділення частин знімку.</resource>
<resource name="home_whatis_intro">Greenshot — це невеличка програма для створення знімків екрану для Windows з такими основними можливостями:</resource>
<resource name="home_whatis_more">...та чимало інших можливостей, що спрощують свторення та обробку знімків.</resource>
<resource name="home_whatis_send">Кілька варіантів експорту знімків: збереження в файл, друк, копіювання в буфер обміну, долучення до електронного листа, надсилання до офісних програм або вивантаження на фото-хостинги штибу Flickr або Picasa тощо.</resource>
<resource name="home_whatis_usage">Будучи зручним в налаштуванні та розумінні, Greenshot є ефективним інструментом для менеджерів проектів, розробників програмного забезепечення, технарів-письменників, тестерів та будь-кого іншого, кому потрібно створювати знімки.</resource>
<resource name="home_whatis_more">...та чимало інших можливостей, що спрощують створення та обробку знімків.</resource>
<resource name="home_whatis_send">Кілька варіантів експорту знімків: збереження в файл, друк, копіювання в буфер обміну, долучення до електронного листа, надсилання до офісних програм або вивантаження на фото-хостинги на зразок Flickr, Picasa та інші.</resource>
<resource name="home_whatis_usage">Завдяки простоті налаштування та інтуїтивності, Greenshot є ефективним інструментом для керівників проектів, розробників програмного забезпечення, технічних авторів, тестерів та будь-кого іншого, кому потрібно створювати знімки.</resource>
</resources>
</language>
\ No newline at end of file
</language>
......@@ -16,7 +16,7 @@ and a lot more options simplyfying creation of and work with screenshots every d
Being easy to understand and configurable, Greenshot is an efficient tool for project managers, software developers, technical writers, testers and anyone else creating screenshots.
[If you find that Greenshot saves you a lot of time and/or money, you are very welcome to support the development of this screenshot software.](http://getgreenshot.org/support-greenshot/)
[If you find that Greenshot saves you a lot of time and/or money, you are very welcome to support the development of this screenshot software.](http://getgreenshot.org/support/)
About this repository
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment